OPPGJØR TIL RETT TID

Mann

Våre kunder tilbys
gratis juridisk bistand
og support
gjennom
hele inkassoprosessen

Gratis kredittvurdering av deres bedriftskunder!

Egeninkasso er ikke noe nytt i Norge. Som de fleste er kjent med, er kemneren og skattefogden de mest effektive inndriverne vi har. Hvorfor skal ikke andre selskaper være like effektive når lovverket ligger til rette for det?

Ved å benytte On-Time egeninkassosystem slipper du å vente på pengene.

Bruker du vårt system kan du gjøre jobben selv, mye raskere. Du kjenner dine kunder best og har det beste utgangspunktet for en konstruktiv dialog. Muligheten for å få oppgjør blir mindre jo lenger tiden går. Ved å eliminere forsinkende mellomledd som inkassobyråer, er det mer sannsynlig at du får oppgjør til rett tid.

Våre medarbeidere har over 20 års erfaring fra kommunal og statlig innfordring, som namsmenn samt ledende og operative stillinger i ulike inkassobyråer.

On-Time er bra for deg og bra for dine kunder.