referanser

Våre kunder tilbys
gratis juridisk bistand
og support
gjennom
hele inkassoprosessen

Gratis kredittvurdering av deres bedriftskunder!

REFERANSER

Svea fyrverkeri

"Takket være On-Time løser vi sakene raskt fordi vi kan gripe tak i de problemer våre kunder har på et tidlig stadie. Vi unngår en tredjepart som fordyrer og forsinker prosessen."Anders Sture

SL stenlegging

"Vi har heldigvis ikke mange inkassosaker, men de få vi har er mye enklere,raskere og mer effektivt å inndrive nå etter at vi byttet fra ordinære inkassoselskap til On Time egeninkasso."
Pål Sjursheim

Moss revisjonskontor

"Takket være On-Time løser vi flere av våre inkassosaker, tidsbruken er minimal og vi beholder selv gebyrinntektene." Leif T. Bye

Reprobrafisk Industri

"On-Time er overraskende effektivt. Vi får løst sakene på et tidlig tidspunkt, og har fått inn krav vi trodde var tapt. Vi anbefaler On-Time på det sterkeste!" Henry Harrfeldt

Brødrene Andreassen

"On-Time er genialt enkelt. Endelig har vi full kontroll på utestående fordringer."André Andreassen

Advokatfirmaet Elden

"Vi har i en tid benyttet oss av tjenesten og ser at vi sparer tid og penger ved oppfølgingen av krav."Anders Brosveet